Místní knihovna Dobratice

Provoz v Místní knihovně Dobratice

S novým rokem nás uvítal systém PES 5 a aktuálně není možné, dle nařízení Vlády ČR, jiné půjčování knih, časopisů a jiných titulů než bezkontaktní. Bezkontaktní provoz v naší knihovně bude probíhat následujícím systémem

  • Objednáte si požadované knihy

Objednávky posílejte na email

knihovnadobratice@seznam.cz

nebo můžete využít telefon 775971010

Knihy můžete objednat dle výběru z on-line katalogu

(https://dobra.knihovny.net/lanius/dobratice/baze.htm)

nebo napište počet požadovaných titulů a autora, žánr

apod. a nechte se překvapit mým výběrem.

  • Knihy si vyzvednete

Vyzvednutí je možné přes okno v knihovně každé úterý od 13 do 15 hodin (po domluvě i jindy), je také možné požádat telefonicky o donáškovou službu.

  • Přečtené knihy vrátíte

Vypůjčené knihy, časopisy či společenské hry můžete vracet každé úterý od 13 do 15 hodin do "bibliokrabice" pod oknem knihovny

Moravskoslezský kraj

pověřil Místní knihovnu v Dobré výkonem regionálních funkcí pro tyto obce : Dobratice, Horní Domaslavice, Nošovice, Vojkovice a Žermanice. Pro tyto knihovny, na základě vzájemných smluv, provádí veškerou odbornou knihovnickou, personální, mzdovou a účetnickou agendu. To znamená nákup, evidenci, katalogizaci, obalování a distribuci knih a časopisů. Dále nákup materiálu, údržbu software a licencí, potřebných pro provoz knihoven. Zajišťuje odborné proškolování zaměstnanců a připravuje projekty. Zajišťuje sběr a vyhodnocení statistických údajů a jejich předání na Ministerstvo kultury ČR. Na část této činnosti dostává od MS kraje dotaci, která je přidělována podle počtu obyvatel v obcích obsluhovaných knihoven.